P.A Việt Nam đang có chương trình khuyến mãi :
http://sv1.upsieutoc.com/2016/12/08/tenmiengiamgia.png

- Tên miền .com khi đăng ký chỉ 79K.
- Tên miền .net khi đăng ký chỉ 59K.
- Tên miền .com...