Mình có 1 số bộ source Quản lý phòng khám đã chạy trên 10 phòng khám đa khoa và chuyên khoa. Do code mình viết 80%. Nay mình muốn bán lại giá hữu nghị và giải pháp của phần mềm. Ai co nhu cầu xin...