chắc bộ cài 64b có vấn đề rồi bạn lên web tải bản chính thức của microsoft rồi thử lại xem