Giới thiệu cho các bạn 1 điểm sửa uy tín cũng phải 10 năm ở HN rồi nhưng toàn sửa khách quen nên họ không làm truyền thông. Kỹ thuật thì là 2 anh đều trung tuổi cả nên yên tâm về tay nghề nhé. Giá cả...