bạn ơi sao mình không unlook được link javascript vậy...
mình cần javascript, bạn giúp mình với.