- Hi mọi người, mình có làm project mvc asp 4.0 .Project của mình có phát triển thêm giao diện mobile.
- Mình có tạo mỗi view cùng tên và thêm đuôi chấm.Mobile (vd : Index.Mobile.cshtml) có...