Zalo giờ thông dụng, dễ sử dụng hơn facebook, chỉ cần số điện thoại là bạn có thể đăng kí được