Nếu thích hàng chính hãng và mới thì cứ đến với Nokia 3.1 Plus. Cá nhân mình nghĩ ráng lên Nokia 6.1 Plus cũ mà còn bảo hành sẽ xài sướng hơn đó.