Vẫn thick android hơn.
Cài hay download thoải mái không bị giới hạn.