Trình duyệt bắt cài adobe flash player mình không xem được. Nếu tiện thì bạn làm cái video rồi up lên youtube nghe cho đã. hi