mềnh là mềnh không hay nghe nhạc trẻ mấy . vàng thôi . già rồi