Từ khi cài xong cái avast máy chậy chậm ì ạch :troll2: