Cái này làm rõ nên khó lắm bạn, bạn muốn đẹp thì đưa cái camera ra ngoài chỗ có ánh sáng chút là nó mịn luôn :troll2:
KHông thì xem bài này:...