Gửi ở Maritime Bank Cầu Giấy kỳ hạn dài được 8% năm :)