VOUCHER xem phim 2D tại LOTTE CINEMA:
+Áp dụng cho tất cả hệ thống siêu thị LOTTE
+Có thể xem bất cứ ngày nào (T7,CN, Lễ)
+Có thể xem bất cứ phim gì tại LOTTE
+Hạn sử dụng voucher: đến hết...