Trong Unit 2 của chương trình tiếng anh lớp 12 chúng ta sẽ học về sự đa dạng của các nền văn hóa trên thế giới với khá nhiều thông tin hữu ích các bạn nên tự mình dịch và giải theo hướng dẫn của sách...