Mơ thấy đánh nhau đánh theo các số trên có trúng được nhiều không anh em ? Có ai reviews cho mình được không. Mấy tuần trước mình nhớ mình cũng mơ thấy đánh nhau bằng dao, nếu đọc bài này sớm chắc...