Thớt share toàn bài viết hay, thanks nhiều nhá, hihi!!