NHẬN SỬA MÁY MAY CÔNG NGHIỆP TẠI NHÀ KV HCM
* Nhận sửa chữa, bảo trì, nâng cấp các loại máy trong ngành may mặc như: 1 kim, gia đình, máy bán công nghiệp, máy mini, 2kim, vắt sổ, kansai, máy cơ và...