Mình có học java bên imic thấy bên đó dậy trên dự án rất tốt, được thực hành nhiều lắm. bạn nào muốn học thì có thể qua đó tìm hiểu xem sao, mình thấy bên đó dậy cả đồ họa đấy bạn ạ.