Sao bạn không cho các bạn trong diễn đàn tải về máy nghe lại nhỉ???