Muốn học thiết kế giao diện web thì bạn chỉ cần học 1 khóa 2D web là làm được rồi bạn ạ. bạn thử tìm hiểu chỗ bạn congngoc giới thiệu xem.