Rơi xuống thì chắc chắn là chết do chấn thương sọ não hoặc chết đuối.
Nên đáp án là: Xẻo thịt ra rồi đem lên