Cho em hỏi cụm từ "product pass configurations and mechanisms" nghĩa là gì? Em dịch không thông.