:sexy_girl: máy này chạy game thì ngon, bạn dùng chạy phần mềm gì vậy bạn