Nhận biết VGA bị hỏng.

Hiện tượng VGA bị lỗi.
https://s1.storage.5giay.vn/image/2019/06/20190604_bce2fac2119353332639e8a8c9a5b2f5_1559646479.jpg
Đối với laptop, VGA rời hầu hết được gắn liền...