cho mình hỏi , thế này là đã TRIM chưa ạ ?
https://i.imgur.com/MIXFTiD.png