Backup tất cả.đẩy lên MeGa.50G tha hồ mà đẩy.
Sử dụng dịch vụ ứng dụng của google tốn ram ngốn pin,gét là chạy ngầm.gỡ lun khỏi vướng