tùy nơi bạn ở nếu bạn ở hn vào hẳn hcm sửa cái laptop à
bạn tìm cái hiệu uy tín ở nơi bạn rồi mang vào sửa