Lâu lâu mấy được nghe lại mấy cái bài cũ cũ, thấy nhớ ngày xưa ghê ý