Cho hỏi ae là làm sao để sửa nó đây?

Làm đủ kiểu stock rom,... nhưng vẫn thế!!
http://i.imgur.com/QVJ7r7H.jpg