Máy bạn bị lỗi tuoch id rồi ạ! Bác ở Hà Nội qua kĩ thuật bên mình kiểm tra giúp nha