mình cũng học 1 khóa C# bên stanford nè, học cũng hay lắm. học theo nhóm 5 đến 12 người, vừa học vừa thảo luận nên dễ tiếp thu lắm. bạn tham khảo stanford.com.vn xem sao bạn nhé