Mình không thể xóa paiot.exe-game củ hành được kể cả tải unlocker1.9.2.exe về xóa cũng không được.
:nghiemtuc: