Mình cũng đang bị. Nó đổi hết Email lẫn số đt của mình. giờ ko gửi vào đâu để đổi lại mật khẩu dc. Trong khi Meseger vẫn nt bth dc. Lạ quá