Với sự phát triển của làng game hiện nay, game do người Việt phát triển cũng mang đến một làn gió mới trên thị trường. King of Police là một sản phẩm của team 3ecode sẽ mang đến chơi người chơi những...