CÓ ai biết lỗi của máy SONY nhà mình không ??!!:(
https://i.imgur.com/tyPkrjd.jpg