và nếu màn note 5 bể thì mới thấy được cái giá của màn đẹp nó đắt thế nào, nghĩa đen luôn :))