có lần em vô nam, phongvu không chê, máy ngon,trong túi không đủ củ. Hôm nào bác làm luôn bài mua laptop, máy tính đâu ngon.