thank chủ thớt, hy vọng được cập nhật mới các ứng dụng khác