Tàng nhạc củ không thôi . Mà dù sao cũng cảm ơn bạn đã đăng cho mình được nghe :D