tks chủ thớt nhiều, mình cũng đang có ý định mua ip nhưng mà kb cách xem má