Chào bạn. bạn đã là giáo viên hay là học sinh, sinh viên ạ ?