Hiện tai em có làm trang website có phần sản phẩm giống trang:
http://www.newviet.net/food/san-pham/#bo
Ai biết làm cách nào để có phần sản phẩm giống như thế này không ạ.
Em cảm ơn!