Nhìn sơ cái list chóng mặt quá, nhìn kĩ thì thấy đa số mấy bài này nghe hết ùi, nổi tiếng một thời nhe!!