Trải nghiệm qua những việc bạn phải làm: Bạn phải dần làm quen với việc đi lại chẳng hạn(du hoc my). Ở những thành phố lớn, hệ thống giao thông công cộng cũng sẽ gây ra ít nhiều khó khăn cho những ai...