lười tìm nhạc không biết bài nào hay, nay có danh sách thế này thì đỡ quá.. ahihi cảm ơn thớt!