Em ở Hà Nội, Em toàn vác máy ra phố máy tính đối diện BV Bạch Mai :D tự nhiên quên tên phố