họ chia sẻ mới xài đc, còn không làm gì đc nhau chứ?