Mình có nhiều phim hàn quốc hay lắm ví dụ như abyss viên đá bí ẩn của hàn mới ra đó